VI TILBYR

Nettverk

Et godt nettverk gjør fortsettelsen enklere!
Ved oppstarten av en bedrift er det mange instanser man lovmessig må innom, samtidig som det er mange instanser man bør innom. Et godt nettverk av både offentlige og kommersielle hjelpere er viktig for en god start og framtidig vekst.

START har knyttet til seg et nettverk av både offentlige og kommersielle hjelpere som stiller kunnskap og tid til disposisjon for nyetablerere i Vestfold.

Nettverket består av private hjelpere som banker, advokater, regnskapskontorer, kompetanse på markedsføring og inkassotjenester og mentorer. Det offentlige nettverket består av instanser som Skatteetaten, Tolletaten, NAV, USN, Plan- og bygningsetaten, Innovasjon Norge, Mattilsynet, Arbeidstilsynet og Fylkesmannens landbruksavdeling.

START-veilederen legger en skreddersydd nettverksplan for nyetablererne, og guider nyetablereren gjennom denne planen om ønskelig.

Alle de private hjelperne tilbyr 1 time gratis rådgivning til nyetablerere.