Personvernerklæring

Personvernerklæring

 

Formålet med START i Vestfold er å kunne tilby nyetablerere og gründere tilbud om kurs og arrangement i START regi, som er tilpasset den situasjonen man er i en oppstartsfase.

 

1. Formålet med å samle inn personopplysninger.

Formålet med START i Vestfold er å kunne tilby nyetablerere og gründere tilbud om kurs og arrangement i START regi, som er tilpasset den situasjonen man er i en oppstartsfase. På grunnlag av dette så trenger START å registrere personopplysninger på deg som nyetablerer og gründer for at du skal kunne få dette tilbudet.

 

Behandlingen av opplysningene om deg bygger på samtykket du har gitt og blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, EUs forordning for personvern, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.

 

Etter personopplysningsloven har START i Vestfold rollen som behandlingsansvarlig. Utleveres opplysninger om deg til START i Vestfold sine tjenesteleverandører, vil tjenesteleverandøren være databehandler for disse opplysningene.

 

2. Hvilke opplysninger samles inn

START i Vestfold behandler personopplysningene du har oppgitt, som navn, adresse, e-post, telefonnummer og fødselsdato. For å trygge at START har korrekte opplysninger om deg kan disse opplysningene sammenholdes med eksterne databaser som for eksempel adresseregistre.

 

START behandler opplysninger fra din deltagelse på våre arrangement og en til en samtaler med koordinator.

 

Din respons på generelle kampanjer, e-post og SMS utsendelser og innlogget aktivitet på nett kan bli lagret.

 

Nettstedet til START lagrer informasjonskapsler (cookies). Les her for mer om bruk av cookies.

 

3. Hvordan bruker START i Vestfold dine opplysninger

START og START sine tjenesteleverandører kan bruke opplysningene du selv har registrert, og opplysninger som oppstår gjennom registrering, for at disse skal kunne oppfylle sine avtaler med deg.

 

En grunnleggende behandling er å beregne personaliserte arrangement, samt administrere din registrering, for eksempel dersom du henvender deg til en koordinator i START i Vestfold.

 

START og START sine tjenesteleverandører bruker opplysningene for å gi deg tilbud og kommunikasjon i tråd med de samtykker du har gitt. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, og vi vil da slette de opplysninger som ble lagret i tilknytning til det aktuelle samtykket.

 

START kan analysere deltager historikk for å gi deg personaliserte- og relevante tilbud, samt oppfølging av koordinator fra START.

 

Detaljert historikk oppbevares inntil i fem år etter krav i bokføringsloven.

 

Dersom du ikke ønsker hjelp eller tilbud fra START og ønsker å fjerne deg fra basen til START, slettes alle opplysninger om deg utover de opplysninger som bokføringsloven krever lagret. Dersom du ikke har benyttet deg av START de siste 3 årene, slettes basis personopplysninger utover navn og adresse.

 

START bruker historikk fra den registrerte basen for å analysere utvikling av oppstarts bedrifter og oppmøte på arrangement, for å optimalisere arrangement og drift av START i Vestfold. Ved å optimalisere leverandørenes tjenester. Da brukes ikke personidentifiserbare opplysninger.

 

4. Hvem deler START i Vestfold opplysninger med (utlevering)

Personopplysninger kan deles med START sine tjenesteleverandører. Eksempler er utvikling av digitale tjenester hos Atlantia as. Etter personopplysningsloven kalles slik deling for utlevering. Da er START sin tjenesteleverandør behandlingsansvarlig, og kan behandle opplysningene dine ut fra samtykkene du har gitt.

 

START i Vestfold kan i visse tilfeller, regulert av lovverk, også levere opplysninger til myndighetene.

 

5. Hvem behandler dine opplysninger (databehandlere)

Etablerer-kontakt og regnskap utføres av START i Vestfold og Sandefjord Kommune. Flere selskaper bidrar i å behandle registrerte opplysninger. Etter personopplysningsloven er slike selskaper databehandlere og behandler opplysninger etter instruksjoner gitt av START i Vestfold i henhold til behandleravtaler med START.

 

Følgende selskap er sentrale når dine opplysninger behandles:

  • Atlantia as for lagring av registrerte etablerere, analyse, e-postutsending, drift av nettsider og underliggende datasystemer mm.
  • Atlantia as for e-postutsending.
  • Keyteq Labs AS for SMS-utsending
  • Facebook, Instagram og Snapchat for annonsering

 

6. Sikkerhet

Nettstedet benytter SSL-sertifikat (for HTTPS). Dette sertifikatet har A-rating, og sikrer blant annet kommunikasjonen mellom nettstedet og besøkende slik at ingen skal kunne lese eller endre på informasjon som utveksles. I tillegg sikrer dette identitet til nettstedet. Servere driftes hos driftspartner der det gjøres nødvendige oppdateringer og sikkerhetstiltak. Passord knyttet til brukerprofilene «saltes» og «hashes» i databasen slik at ingen kan se hvilket passord som er knyttet til en brukerkonto, selv ikke teknisk personell. Det er flere nivåer av tilgangskontroll i løsningsarkitekturen.

 

Koordinatorer i administrasjon har tilgang til alle registrerte etablerere og kan behandle disse.

 

7. Statistikk

Alle besøk på www.startivestfold.no etterlater elektroniske spor. START analyserer opplysninger, som blant annet aktivitet på START sine nettsider og START sine sider i sosiale medier, samt opplysninger om eventuelle registreringer og deltagelse på START arrangement.

 

Opplysningene blir ikke brukt til å identifisere deg som person. START bruker opplysningene til å lage statistikk som viser for eksempel hvilke sider som er mest lest og arrangement som er relevant for deg som etablerer/gründer. Slik kan vi forbedre etablerer tjenesten til START i Vestfold.

 

8. Sosiale Medier

START inneholder funksjoner for sosiale medier, inkludert liker-knapp for Facebook. Slike funksjoner kan registrere IP-adressen din og hvilken side du åpner på nettstedet vårt, og de kan lagre informasjonskapsler for at funksjonene skal fungere som tiltenkt. Funksjoner for sosiale medier driftes enten av en tredjepart eller direkte på nettstedet vårt. Din bruk av slike funksjoner er underlagt personvernerklæringen til selskapet som leverer dem.

 

9. Endringer

START kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår når du logger på START før endringene iverksettes. Informasjon om andre endringer vil bli gitt på www.startivestfold.no.

 

10. Det er frivillig å være registrert i START i Vestfold

Å bli registrert i START i Vestfold er gratis og frivillig. Du kan alltid være en del av START i Vestfold.

 

11. Dine rettigheter

Du kan styre dine samtykker og valg på ved å ta kontakt med www.startivestfold.no

 

Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller har spørsmål til behandlingen, kan du sende e-post til post@startivestfold.no og merke den med "Personopplysninger".

 

START i Vestfold
E-post: post@startivestfold.no
Telefon: 906 54 828

 

Du kan klage på hvordan START i Vestfold behandler dine opplysninger til:

 

Datatilsynet
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: 22 39 69 00