ARBEIDSUTVALGET

Representanter fra eierne og samarbeidspartnerne utgjør arbeidsutvalget

Målet til START er å hjelpe nyetablerere med å skape nye og levedyktige bedrifter, slik at verdiskapingen i Vestfold øker. START er et samarbeid mellom Vestfold-kommunene og fylkeskommunen, hvor de samme aktørene er eiere av START.

Eier kommuner:
Holmestrand
Horten
Tønsberg
Færder
Sandefjord
Larvik
Vestfold og Telemark fylkeskommuneRepresentanter fra eierne og samarbeidspartnerne utgjør arbeidsutvalget:

Leder: Bjarne Sommerstad, Sandefjord kommune
Nestleder: Mette Vikan Andersen 
Utvalgsmedlemmer:
Ingun Haldorsen Sømme, Statsforvalteren Vestfold og Telemark
Hanna Kirsebom Aronsen, DnB
Marit Sibbern, Saga Regnskap AS
Lill Merete Nilsen, Dlux Event AS 
Magnar Simensen, Vestfold og Telemark Fylkeskommune