VI TILBYR

Andre tilbud

Du finner en oversikt over hele virkemiddelapparatet til etablerere og gründere i Vestfold, hvis du klikker deg inn på Vekst i Vestfold!
 

Vekst i Vestfold

Er et samarbeid mellom de offentlige aktørene som har tilbud til gründere i Vestfold. Formålet er å synliggjøre alle aktørene i en kanal og gjøre det enkelt for gründere å finne fram til det tilbudet som passer best. Vestfold har et stort og bredt tilbud til gründere, og alle aktørene samarbeider godt.  Vi jobber alle med samme målsetting: Bidra til at gründere i Vestfold  lykkes med sin etablering og vekst, slik at arbeidsplassene trygges og at det stadig blir flere nye arbeidsplasser.


Gründernettverket 

Vi vet at nettverk er noe av det viktigste for at du skal lykkes med virksomheten din. Nettverk er viktig, både i oppstart av en bedrift og når du er i gang. Og jo mer mangfoldet nettverket er, jo større mulighet for gode innspill og kreative prosesser er det. I Gründernettverket tilbyr vi nettopp et slikt mangfoldig nettverk. Vi kobler sammen gründere/ledere innen ulike bransjer, men som er på lignende sted i utviklingen av sin bedrift. Det gir resultater! Våre medlemmer lykkes langt oftere enn gjennomsnittsgründeren