Main Image

Vannklyngen

Top Image

OM VANNKLYNGEN

Vannklyngen har som formål å å være en uavhening forening som arbeider med arena og nettverksbygging for bedrifter i vannbransjen. Formålet med Vannklyngen er å styrke verdiskapning og innovasjon i medlemsbedriftene gjennom aktivt samarbeid.

Vannklyngen - Clean Water Norway ble stiftet i 2004 og består av medlemmer innenfor en rekke fagområder, med det til felles at vi jobber i vannbranjen og er en del av norsk vannindustri. Mangfoldet blandt våre medlemmer er større enn man kanskje kunne tro, alt fra leverandører av  maskinelt utstyr, rør og koblinger, styringssystemer og sensorer til leveranse av komplette anlegg , entreprenører og rådgivere. Vi arbeider nært sammen med forskningsinstitutter, universitet og høgskoler.  Vår hovedtyngde av medlemmer er lokalisert  i Vestfold, men Vannklyngen er en arena for alle medlemmer i Norge som jobber innen vannindustrien.  

 
Side Image

Vil bli medlem i Vannklyngen?

Vannklyngen er en uavhengig forening som arbeider med arena- og nettverksbygging for bedrifter i vannbransjen. Formålet med Vannklyngen er å styrke verdiskaping og innovasjon i medlemsbedriftene gjennom aktivt samarbeid. Vil bli medlem i Vannklyngen?
Ta kontakt i dag!
Side Image

Side Image

Ny ledelse i Vannklyngen- Smart Water NorwayJeg heter Britt Viljugrein og startet som daglig leder av Vannklyngen den 1.desember 2018

Jeg jobber etter klare strategimål bestemt av klyngens styre og som helt klart retter seg mot økt næringsvekst og det å gjøre våre klyngemedlemmer synlige i landskapet. Disse strategimålene vil dessuten i sin helhet bli delt på vår hjemmeside som er under arbeid. Dette er for øvrig de tre viktigste, overordnede målene;

  • Samle norsk vannindustri
  • Tidoble eksporten innen 2025
  • Skape 3000 nye arbeidsplasser

En veldig viktig del av mitt arbeide vil være å gjøre meg ytterligere kjent med våre klyngemedlemmer, så jeg kommer gjerne på besøk. Jeg vil dessuten også jobbe med å delta på møter som kan være interessante for dere som medlemmer, for så å informere om innhold via hjemmesiden. Min kalender vil etterhvert også til dels være tilgjengelig på hjemmesiden, slik at dere i god tid kan se hva som skjer og på den måten ha mulighet for å kontakte meg for spørsmål eller innspill ift det som skal skje.

Ta gjerne direkte kontakt med meg om dere ønsker besøk eller har andre innspill.

Kontaktinformasjon: mail: britt@vannklyngen.no , tel: 984 15 020

Side Image