Top Image

Energinøytrale renseanlegg - fremtidens anlegg

Dagens teknologi gjør det mulig å omskape renseanlegg til kraftverk, men gjør vi det?  Det handler om å levere innovative løsninger som skaper verdi både for kundene og for miljøet. Det handler om å tenke nytt når man designer og velger teknologi for å høste energi fra avløpsvannet. 


Det energiproduserende renseanlegget
Energinøytrale renseanlegg forutsetter en viss størrelse, og mange anlegg i Norge er ikke på dette nivået, men mindre renseanlegg kan samle slammet fra disse anleggene på et sentralt sted, og dermed utnytte slammet energien og ressursene bedre.
 

Må løfte blikket
Det er viktig å ha et langsiktig perspektiv og løfte blikket. Resultatene kommer ikke i morgen, med unntak av de selskapene som har store anlegg som inkluderer biogassproduksjon. De vil se effekten av sitt energiforbruk umiddelbart. Vi må tørre å se alternativene til de tradisjonelle anleggene som vi har bygget siden 70-tallet. Av klimamessige årsaker bygger vi anleggene innendørs, og det gjør også noe med fotavtrykket i det vi bygger ut. Vi må også våge å se på andre typer renseprosesser enn de tradisjonelle og legge vekk de gamle tegningene. 

De siste årene har det vært bygget rensealegg med fokus på energinøytralitet og ressursutnytting i Norge som Remmen rensanlegg i Horten, Bålridalen renseanlegg på Eidsvoll og SNJ i Stavanger. Vannklyngens medlemmer har prosjketert og levert teknolgoi som har gjort dette mulig.
 

Foto: Steinar Omar Østli
Remmen rensanlegg i Horten kommune under bygging sommeren 2016 og sto ferdig i 2017. Foto: Steinar Omar Østli 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker