Top Image

Innovasjonskonferansen 2018

Innovasjonskonferansen 2018

Vi samler hele vannbransjen for å diskutere muligheter i en kunnskapsintensiv bransje med et stort potensiale- og behov for nye løsninger. Innovasjon innen vannbransjen lønner seg. Både for byggherrene og for de som etablerer virksomheter på bakgrunn av innovasjonen. Alle kan altså tjene på å økt innovasjon, der offentlige utgifter kan reduseres og det kan skapes nye arbeidsplasser! 

Påmelding på Tekna sine sider her. Programmet kan lastes ned her som en pdf fil. Årets tema:

 • Hvordan skape nye, lønnsomme løsninger i bærekraftig vannbehandling og klimatilpasning
 • Hvordan bør leverandører, entreprenører, rådgivere og byggherrer jobbe sammen for å lykkes i innovasjonsprosjekter
 • Hvordan dyktiggjør vi kommunene og hva kjennetegner en innovativ kommune


Målgrupper

 • Bedriftsledere og medarbeidere med ansvaret for FoU og innovasjon innen de ulike sektorene
 • Bransjeorganisasjoner, bedriftsklynger og nettverk
 • Medarbeidere innen virkemiddelapparatet som arbeider med vann
 • Offentlig myndigheter innen området
 • Beslutningstagere på politisk nivå (Stortingets vanngruppe og relevante komiteer)
 • Forskere
 • Innen vann- og avløpssektoren henvender konferansen seg både til privat sektor (teknologutviklere, rådgivere, leverandører) og offentlig sektor (kommuner og IKSer)


Komité

 • Kjetil Furuberg, Norsk Vann
 • Ingun Tryland, Norsk vann
 • Arne Borgersen, Innovasjon Norge
 • Jan Henrik Knudsen, Clean Water Norway
 • Anne Marie Bomo, Vannforsk

Årets arrangement organiseres i samarbeid mellom Norsk vann, Clean Water Norway, Vannforsk, Innovasjon Norge og Tekna.
alle aktiviter
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon