ForsideProsjektetBeliggenhetBoligvelgerPrislisteProspektMeld din interesse
Meny

Prisliste

NR ETG BRA P-ROM ROM BAD BALK/TERR INNSKUDD ANDEL FELLESGJELD TOTALPRIS
inkl. p-plass og omkostninger
FELLESUTGIFTER
per måned
A101 1 etg 107,2 104,2 2 (3) 2 14,3+10,4+18 SOLGT
A102 1 etg 86 81 2 (3) 2 13 SOLGT
A103 1 etg 89,7 85,5 4 2 17,6 SOLGT
A201 2 etg 86 81 2 (3) 2 14 SOLGT
A202 2 etg 107 102 3 2 13 SOLGT
A203 2 etg 86 81 2 (3) 2 14 SOLGT
A301 3 etg 124,9 121,7 4/5 2 11+30,6 SOLGT
A302 3 112,7 108,8 3/4 2 12,8+19,9 3 975 000 3 975 000 7 970 561 8 940
B101 1 etg 107,2 104,2 4 2 14,3+10,4+18 SOLGT
B102 1 etg 105,6 102 3/4 2 18 SOLGT
B103 1 etg 89,7 85,5 4 2 17,6 SOLGT
B201 2 etg 107,2 104,2 4 2 14,3+10,4+18 SOLGT
B202 2 etg 105,6 102 3/4 2 18 SOLGT
B203 2 etg 89,7 85,5 4 2 17,6 SOLGT
B301 3 etg 124,9 121,7 4/5 2 11+30,6 SOLGT
B302 3 112,7 108,8 3/4 2 12,8+19,9 3 975 000 3 975 000 7 970 561 8 940
C101 1 etg 107,2 104,2 4 2 14,3+10,4+18 SOLGT
C102 1 etg 105,6 102 3/4 2 18 SOLGT
C103 1 etg 89,7 85,5 4 2 17,6 SOLGT
C201 2 etg 107,2 104,2 4 2 14,3+10,4+18 SOLGT
C202 2 etg 105,6 102 3/4 2 18 SOLGT
C203 2 etg 89,7 85,5 4 2 17,6 SOLGT
C301 3 etg 127,9 121,7 4/5 2 11+30,6 SOLGT
C302 3 112,7 108,8 3/4 2 12,8+19,9 SOLGT
D101 1 etg 87,3 84,3 3 1 13,8+16,8 SOLGT
D102 1 etg 79,6 76,6 3 1 17,4 SOLGT
D103 1 etg 93,5 85,9 3 1 19,6 SOLGT
D104 1 etg 75 72 3 1 18,8 SOLGT
D201 2 etg 87,3 84,3 3 1 13,8+16,8 SOLGT
D202 2 etg 79,6 76,6 3 1 17,4 SOLGT
D203 2 etg 93,5 85,9 3 1 19,6 SOLGT
D204 2 etg 75 72 3 1 18,8 SOLGT
D301 3 etg 130,2 127 5 2 13,8+40,2 SOLGT
D302 3 etg 136,3 130,3 4 2 18,8+31,3 SOLGT
E101 1 etg 87,3 84,3 3 1 13,8+16,8 SOLGT
E102 1 etg 79,6 76,6 3 1 17,4 SOLGT
E103 1 etg 93,5 85,9 3 1 19,6 SOLGT
E104 1 etg 75 72 3 1 18,8 SOLGT
E201 2 etg 87,3 84,3 3 1 13,8+16,8 SOLGT
E202 2 etg 79,6 76,6 3 1 17,4 SOLGT
E203 2 etg 93,5 85,9 3 1 19,6 SOLGT
E204 2 etg 75 72 3 1 18,8 SOLGT
E301 3 etg 130,2 127 5 2 13,8+40,2 SOLGT
E302 3 etg 136,3 130,3 4 2 18,8+31,3 SOLGT

Omkostninger/Gebyrer til Statens Kartverk
Etableringsgebyr per andel for organisering/stifting av boligselskapet er kr 4 300
Registrering av borett kr 480
Registrering av andel kr 480
Hjemmelsoverføring kr 480
Eventuell pantenotering (per pant) kr 480
Pantattest kr 250
Andelskapital til borettslaget kr 5 000
Kjøper betaler 2,5% dokumentavgift til staten av tomteverdienpr. andel/bolig kr 9 091
Totale omkostninger/gebyrer kr 20 561

 

Vi tar forbehold om at endringer i offentlige gebyrer og endelig fastsettelse av tomteverdi kan påvirke omkostningenes størrelse.

Garasje
Det medfølger 1 – en – garasjeplass per leilighet inkludert i prisen. Det kan ikke avtales kjøp av leilighet uten p-plass. Det er mulig å kjøpe ekstra garasjeplass for kr 270 000 så langt beholdningen rekker. Mnd. Fellesutgifter per ekstra p-plass kr 150.-. Ved kjøp av ekstra garasjeplass kan det påløpe dokumentavgift på 2,5% av kjøpesummen, kr 6 750.

Betalingsbetingelser
Ved kontraktsinngåelsen betales 10% av total kjøpesum eks. omkostninger (pris for leilighet og p-plass). Beløpet forfaller til betaling ved utstedt garanti jamfør bustadoppføringsloven § 12. Beløpet må være fri kapital, det vil si at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet.
Resterende beløp og omkostninger betales innen overtagelse. Megler besitter kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting. Dersom selger stiller nødvendige garantier i henhold til bustadoppføringsloven § 47 kan delinnbetaling overføres selger.

Felleskostnader (stipulerte mnd. fellesutgifter)
Driftskostnadene for hver bolig er stipulerte beløp. Se prisliste. Driftskostnadene dekker blant annet kommunale avgifter, årsavgift til TV/brebånd, vedlikehold av heis, snømåking og utvendig vedlikehold av fellesareal, serviceavtale på ventilasjon, varmtvann, forretningsførerhonorar, revisjon, forsikring av bygninger og andre drifts-kostnader.

Fellesgjeld
Felleslånet er planlagt som et annuitetslån med flytende rente. Det betyr at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget med 22 % etter gjeldende regler, forutsatt at andelseieren har tilstrekkelig skattbar inntekt.

Fellesgjelden utgjør 50 % av totalprisen. Fellesgjelden er planlagt å bestå av et lån med 45 års løpetid, hvor av 15 års avdragsfrihet. Rente er for tiden 1,6% pr. januar 2021. Renter på felleslånet betales av borettslaget gjennom deler av de månedlige felleskostnadene som betales av andelseierne.

Nedbetaling av din andel av fellesgjelden (IN-ordning)
Borettslaget vil etablere en ordning for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. Dette gjør at du kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld i tillegg til egenkapitaldelen. Dette får virkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan gjøres 2 ganger i året, med minimum kr 100 000 per innbetaling. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente.

Det presiseres at nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Ordningen trer i kraft etter at byggelånet er konvertert.

Salgspriser
Leilighetene selges med faste priser. Selger forbeholder seg retten til å endre priser og betingelser for usolgte boliger uten varsel. Salgstrinn Første byggetrinn består av 44 leiligheter i HUS A - B - C - D - E.

Selger/megler tar forbehold om trykkfeil i prislisten.

 

 

DOKUMETER FOR NEDLASTING
KJØPSAVTALE

PRISLISTE
BUDSJETTFORSLAG OG FELLESKOSTNADER
SKYGGEDIAGRAM

VEDTEKTER