KON
TAKT
VIKARER FOR KORTE ELLER LANGE PERIODER
VIKARER FOR KORTE ELLER LANGE PERIODER VIKARER FOR KORTE ELLER LANGE PERIODER
Trenger du å leie inn renholdere eller vaktmestere ved sykdom, ferier eller permisjoner? Vi har kompetente medarbeidere som er klare til å steppe inn ved behov. Aktiv Bedriftsservice har lang erfaring med utleie av vikarer, både for kortere og lengre perioder. Både i Oslo- og Drammens-området.

UTLEIE AV VIKARER

Aktiv Bedriftsservice har bygget opp en solid renholds- og vaktmesteravdeling. Alle våre ansatte har flere års erfaring innen de ulike tjenestene vi tilbyr. Vi er kjent for å yte bra service og leverer tjenestene til konkurransedyktige priser.

Ved kortidsfravær: Stiller vi med en bemanning på to eller flere renholdere, dekker vi bedriftens behov med en fast reholder innenfor en normal arbeidsdag (7,5 timer). 

Ved langtidsfravær og ferieavvikling: Dette løses ved hjelp av faste vikarer.

 

Vi tilbyr 24 t service slik at kunden får øyeblikkelig hjelp dersom det er nødvendig.